Chia sẻ tin này:

Hải Sản – Đặc Sản Phú Quốc Bảo Trân

12 tháng trước
Liên hệ: Pham Phuong Thao
Địa chỉ: Thị trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

👉HẢI SẢN – ĐẶC SẢN PHÚ QUỐC BẢO TRÂN

👉 Hàng em có sẵn LẠP XƯỞNG và KHÔ TÔM TÍCH

💚Hàng mới về giao sỉ cho cộng tác viên

👉 Khách hàng cần cộng tác cứ alô em

💙Em Giao Hàng đi các tỉnh Bắc – Trung – Nam

💜Giao hàng nhanh tận nơi

💙Hàng em có bán lẻ LẠP XƯỞNG tại Phú Quốc

 

👉HẢI SẢN – ĐẶC SẢN PHÚ QUỐC BẢO TRÂN

👉 Hàng em có sẵn LẠP XƯỞNG và KHÔ TÔM TÍCH

💚Hàng mới về giao sỉ cho cộng tác viên

👉 Khách hàng cần cộng tác cứ alô em

💙Em Giao Hàng đi các tỉnh Bắc – Trung – Nam

💜Giao hàng nhanh tận nơi

💙Hàng em có bán lẻ LẠP XƯỞNG tại Phú Quốc

 

👉 Hàng em có sẵn LẠP XƯỞNG và KHÔ TÔM TÍCH

💚Hàng mới về giao sỉ cho cộng tác viên

👉 Khách hàng cần cộng tác cứ alô em

💙Em Giao Hàng đi các tỉnh Bắc – Trung – Nam

💜Giao hàng nhanh tận nơi

💙Hàng em có bán lẻ LẠP XƯỞNG tại Phú Quốc

 

👉 Hàng em có sẵn LẠP XƯỞNG và KHÔ TÔM TÍCH

💚Hàng mới về giao sỉ cho cộng tác viên

👉 Khách hàng cần cộng tác cứ alô em

💙Em Giao Hàng đi các tỉnh Bắc – Trung – Nam

 

Chia sẻ tin này:

Thực phẩm dinh dưỡng khác tại Kiên Giang